Kolejnym zagadnieniem związanym z kaskadowymi arkuszami stylów jest pozycjonowanie elementów

Pozycjonowanie bezwzględne polega na określaniu dokładnego położenia elementu względem lewego górnego narożnika okna przeglądarki. Poniżej znajduje się przykład definiujący lokalizację bloku tekstu jako oddaloną o 80 pikseli od lewego górnego narożnika. Pozycjonowanie stałe jest odmianą pozycjonowania bezwzględnego, jednak element, którego dotyczy, zawsze pozostaje w widocznej części okna przeglądarki. Kolejnym zagadnieniem związanym z kaskadowymi arkuszami stylów jest pozycjonowanie http://mateuszkozlowski.pl/pozycjonowanie elementów. Pozycja tekstu została ustalona w sposób bezwzględny. Przykładowy blok tekstu odsunięty od lewej krawędzi okna przeglądarki o 200 pikseli. Przykładowy blok tekstu w pozycji domyślnej. W zaprezentowanym przykładzie akapit tekstu jest oddalony od krawędzi przeglądarki o sumę odległości przewidzianych dla definicji względnej i bezwzględnej. Pozycjonowanie względne jest powiązane bezpośrednio z konkretnym znacznikiem lub może zostać rozciągnięte za pomocą. Każdy element umieszczony na stronie ma nadane pozycjonowanie statyczne; jest to jego domyślne położenie.