Zaprezentowano pojęcie analiza w skali nano i podział na różne jej zakresy,

W fizyce pojęcie skali oddaje to co trochę dokładniej rozumiemy jako rząd wielkości, przy czym rozgraniczenie ma często charakter arbitralny. Digitalizacja w skali mezo jest połączeniem obu opisanych poprzednio. Maszyna w wersji stykowej pozwala osiągnąć błędy maksymalne dopuszczalne z zakresu ułamków mikrometrów, co dla technik optycznych w skali makro ciągle jest wyraźnie poza zakresem możliwości. Zaprezentowano pojęcie analiza w skali nano i podział na różne jej zakresy,. W zakresie bioprocesów i produkcji wiodącym zastosowaniem Gyrolab jest analiza ilościowa zanieczyszczeń. W tym obszarze wyróżnienie skali ma największe zastosowanie. Digitalizując powierzchnię w dowolnej skali obszar obserwowany jest obliczany jako funkcja od skali szeregu dopasowań płytek wirtualnych pokrywających ją w sposób mozaikowy [5]. W normach dotyczących topografii powierzchni [10] występuje filtr S usuwający składowe poziome o małej skali z powierzchni pierwotnej i filtr L usuwający składowe o dużej skali. „Trójwymiarowa wizualizacja i analiza obiektów w skali nano – przez μm do nm”, prezentacja produktów firmy Olympus oraz praca w grupach na próbkach dostarczonych przez uczestników. Tradycyjnie do przyrządów wykorzystywanych w skali makro zaliczano współrzędnościowe. Dopasowania są powtarzane z płytkami o coraz mniejszych obszarach, w celu wyznaczenia obserwowanych obszarów w zależności od skali przestrzennych obserwacji (rys. Typowymi zastosowaniam dla platformy Gyrolab w badaniach i wdrażaniu leków na rynek są: farmakokinetyka (PK), farmakodynamika, toksykokinetyka, testy immunogenności i analiza biomarkerów. Ciekawą koncepcją ze skali mezo jest również mikroskop różnicowania ogniskowego zbudowany w koncepcji współrzędnościowej maszyny pomiarowej. W tym przypadku analiza powierzchni zastosowana została do porównania materiałów stosowanych na repliki i wiarygodności ich odwzorowania. Digitalizacja w obszarze mikro i nano opiera się na zupełnie innych przesłankach. W ostatnich latach najczęstszą aplikacją ze skali mezo jest jednoczesny pomiar nierówności powierzchni, odchyłek kształtu i wybranych cech geometrycznych. To jest pierwszy poziom wyodrębniania skali z sygnału. Niektóre z tych technik pozwalają na analizę w skali nano i mikro, inne wychodzą poza mikro i wkraczają w skalę mezo. Pomiary dokonywane w jednej skali są uwarunkowane tym, co dzieje się w pozostałych. Aby uzyskać całościową informację na temat mierzonego przedmiotu konieczna jest jego analiza w różnych skalach.